Inloggen

Onder de naam 21TooKit zijn we al jaren dé specialist in educatieve projecten. Wij hebben diverse bibliotheken en scholen geholpen bij de totstandkoming van hun educatieve project. Van het ontwikkelen van een escape room tot het trainen van leerkrachten in het lesgeven met hedendaagse technologie. Hieronder ziet u een greep uit onze projecten.

Hackerroom voor de nieuwe bibliotheek

De nieuwe bibliotheek in Almere had de wens uitgesproken om de 21-st century skills als elementaire logica, kritisch denken en programmeren op een toegepaste en speelse wijze aan jonge scholieren over te brengen. Samen hebben we de Hackerroom ontwikkeld. Meer info>>

De Werkplaats SBMF

Voor Stichting Biblitheken Midden-Fryslând is 21ToolKit betrokken geweest bij de totstandkoming van de Werkplaats. De vestiging Leeuwarden van SBMF is onlangs verhuist naar de Blokhuispoort. Op deze locatie is er in de bibliotheek ruimte voor een studio waar kinderen aan de slag kunnen met vaardigheden van de toekomst. In de Werkplaats komen Mediawijsheid, de taal van de toekomst (programmeren) en de 21st century skills samen. 21ToolKit heeft het projectplan voor de Werkplaats vormgegeven, heeft bijgedragen aan de totstandkoming hiervan, heeft de medwerkers getraind en diverse materialen geleverd. Ook hebben wij de koppeling van de Werkplaats met de bibliotheek op school begeleidt. Meer informatie over de Werkplaats>>

21TechStudio Montessorischool Stad

Montessorischool Stad wilde graag een stap maken in de toekomst van het onderwijs. Zij wilden graag alvast aan de slag met de kerndoelen van de toekomst op het gebied van coderen, techniek onderwijs en maker education. Daarnaast wilde Montessorischool Stad de leerlingen graag extra uitdagen met nieuwe technologie. De 21TechStudio van 21ToolKit was precies het antwoord wat zij zochten. In een unieke samenwerking is de 21TechStudio Montessorischool Stad in enkele maanden gerealiseerd. We begonnen met het concreet vormgeven van de plannen naar een aanvraag voor beschikbare gelden. Na de fysieke totstandkoming is er begonnen met het training van het onderwijsteam en het opleiden van de Intern Innovatie Coördinators. Op dit moment wordt er volop gebruik gemaakt van de 21TechStudio door de diverse klassen. Ook is er een uitdagend naschools programma met de 21TechClub op deze locatie.