Inloggen

Vragen?

Vind de antwoorden hier

Ja en nee. Ja als uw kind lid wordt van de 21TechClub dan gaat dat op abonnementsbasis. Nee u zit er niet aan vast want het abonnement is per maand opzegbaar. Dat wil zeggen dat als u voor de 15e van de maand opzegt het abonnement loopt tot de laatste dag van de volgende maand. Voorbeeld: u zegt op 14 februari het abonnement op dan loopt deze tot 31 maart. Wilt u uw kind voor mei weer aanmelden dan kan dat gewoon. Zonder extra kosten.

De leeftijdsgrenzen voor de verschillende clubs zijn indicatief en niet strikt. Waarschijnliijk kunt u zelf het beste inschatten of uw kind zich beter thuisvoelt in de groep van 4 - 6 jaar of de 7+ groep. Mocht u twijfelen dan kan uw kind altijd een keer een maand in beide groepen proberen. Een definitieve keuze kan dan daarna gemaakt worden.

Betalingen zijn per maand en zullen per automatische incasso plaats vinden. U wordt gevraagd om hier een machtiging voor af te geven. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens, volgens de laatste hiervoor geldende richtlijnen. 

Opzeggen kan schriftelijk, in drievoud, met een handtekening van de burgemeester. Het mag echter ook gewoon met een e-mail naar info@21toolkit.nl. Vermeld wel graag duidelijk de volledige naam en gebortedatum van uw kind en het e-mailadres waar we de bevestiging heen mogen sturen.

Wij streven naar werelddominantie dus ja :-). De 21TechClub in Montessorischool Stad in Almere is de allereerste. Doel is om (veel) meer 21TechClubs te lanceren. De 21TechClub in de nieuwe bibliotheek is hiervan een mooi voorbeeld. Ook willen we graag in plaatsen buiten Almere een 21TechClub. Hier werken we dan ook hard aan.