Inloggen

De 21TechClub

In de 21TechClub komen de kinderen wekelijks bij elkaar. In een vaste groep, met vaste begeleiders. Hier werken zij samen aan een maandelijks thema rondom nieuwe technologie, programmeren, maker education en de 21e eeuwse vaardigheden. Op deze manier werken de kinderen op structurele basis, in een vertrouwde omgeving samen aan nieuwe vaardigheden. Vergelijk het met lid worden van een sportclub: voor een vast bedrag per maand leren kinderen op een vast wekelijks moment een sport. In de 21TechClub leren ze geen sport, maar de vaardigheden die ze in de nabije toekomst nodig hebben.

Nieuwe technologie

Technologie neemt al een grote rol in in ons leven. Deze rol zal in de toekomst alleen maar groter worden. De kinderen die nu opgroeien groeien op in een digitaliserende samenleving. Begrip van en kunnen omgaan met nieuwe technologie wordt hierin steeds belangrijker. Op school heeft werken met (nieuwe) technologie geen of weinig aandacht. Toch is het belangrijk dat kinderen op een juiste bekend worden gemaakt met nieuwe technologie. In de 21TechClub is er daarom veel ruimte voor de kinderen om aan de slag te gaan met en te leren over nieuwe technologie.

Wetenschap- en techniekonderwijs

Wetenschap- en techniekonderwijs voedt de nieuwsgierigheid van kinderen over hoe iets werkt. Het doet een beroep op hun probleemoplossend vermogen en leert ze om kritiisch na te denken. Ook worden ze gestimuleerd om creatief na te denken. Creativiteit, probleemoplossend vermogen en kritisch nadenken zijn tevens de vaardigheden die straks het meest gevraagd zijn op de arbeidsmarkt. In Nederland horen ze bij de 21 eeuwse vaardigheden of 21st century skills.

Door kinderen in aanraking te laten komen met wetenschap- en techniekonderwijs en actief aan de slag te gaan met wetenschap en techniek wordt de kans vergroot dat ze hier interesse in krijgen. Juist in de techniek is er een tekort aan personeel. In de 21TechClub gaan we dan ook veelvuldig aan de slag met wetenschap- en techniekonderwijs.